top of page

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de directie van Resultaat Plus en de algemene gang van zaken van binnen de organisatie. Daarnaast adviseert zij de directie op diverse gebieden en heeft zij een aantal specifieke verantwoordelijkheden. Ook let de RvT op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving.

Leden 

Maak kennis met onze Raad van Toezicht! De RvT van Resultaat Plus bestaat uit de volgende personen: 

Richard Adamowicz : Voorzitter

Grazia van de Ven : Lid
Coen Cransveld : Lid

bottom of page