top of page

Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk om open en transparant met elkaar om te gaan. In de dagelijkse omgang met jouw begeleiders geef je aan welke ondersteuning je nodig hebt en hoe je invulling wilt geven aan je leven. Tijdens bewonersvergadering in de woonvoorziening is er ruimte om collectieve zaken te bespreken. 

Voor onderwerpen die àlle bewoners en/of ambulant cliënten van Resultaat Plus aangaan is er de cliëntenraad.

 

Schakel

De cliëntenraad is de schakel tussen de cliënten en directie van Resultaat Plus. Mochten er onderwerpen spelen die je onder de aandacht wil brengen bij de directie, dan is dat via de cliëntenraad mogelijk. Dit zijn onderwerpen die voor een grotere groep mensen binnen Resultaat Plus geldt. Vaak worden dit soort zaken ook besproken in de bewonersvergadering. De cliëntenraad heeft de mogelijkheid de directie van Resultaat Plus een advies te geven. Bij het maken van belangrijke beslissingen is de directie verplicht om de cliëntenraad te betrekken en om advies te vragen.

 

Contact

De cliëntenraad van Resultaat Plus vergadert viermaal per jaar volgens een jaarrooster. Voor vragen kun je direct contact opnemen met de ondersteuner van de cliëntenraad, te bereiken via mail clientenraad@resultaatplus.nl

 

Samenstelling Cliëntenraad

De raad is als volgt samengesteld:

 

Leden

Dhr. A. (Arno) van Iersel, vertegenwoordiger van een bewoner van woonvoorziening ’t Oude Raadhuis

Mw. L. (Linda) Burgers, cliënt van Resultaat Plus

Dhr. F. (Ferry) Rensen, cliënt van Resultaat Plus

Dhr. M. (Michel) Bernard, cliënt van Resultaat Plus

 

Als jij geïnteresseerd bent in de zorg én in zinvol vrijwilligerswerk, kun je overwegen om lid te worden van de cliëntenraad. Neem contact met ons op via het e-mailadres clientenraad@resultaatplus.nl.

bottom of page