top of page
Gelukkig gezin

Woonzorg

Wat?

‘Het Oude Raadhuis’ in Waspik is omgetoverd tot een sfeervolle, warme en gezellige woonvorm, waar plaats is voor 9 bewoners. Zij wonen, leven, leren en oefenen samen met anderen om zo op een maximaal haalbaar niveau van zelfstandigheid mee te kunnen (blijven) doen in de maatschappij.

 

Voor wie?

  • Volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. 

  • Noodzaak tot 24-uurs zorg, wonen in een groep.

 

Waar?

Onze begeleiding vindt over het algemeen plaats in je thuissituatie, waar nodig komen wij ook op school, werk of waar dit belangrijk is voor jou. 

 

Hoe vaak?

Het CIZ bepaalt welke ondersteuning noodzakelijk is en hoe vaak dit nodig is. Samen met jou bekijken wij welke ondersteuning wij wanneer kunnen bieden. 

 

Wat wij niet doen omdat anderen daar beter in zijn:

  • Ernstig drugs- en middelengebruik.

  • Ernstige (gedrags-)problematiek met risico’s voor de veiligheid.

  • Lichamelijke beperkingen en/of chronische ziekte waarvoor (specialistische) medische- en/of verpleegkundige zorg nodig is.


Hoe wordt dit betaald?

- PGB

bottom of page