top of page
Gelukkig gesprek

Ambulante zorg

Wat?

Resultaat Plus biedt op vrijwillige basis gezinsondersteuning en begeleiding aan huis. 

 

Voor wie?

  • Jeugdigen en hun ouders/netwerk

  • Volwassenen

 

Je bent vastgelopen in een situatie, of jouw omgeving begrijpt jou niet goed. Vaak is er sprake van een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en/of chronische ziekte. 

 

Waar?

Onze begeleiding vindt over het algemeen plaats in je thuissituatie, waar nodig komen wij ook op school, werk of waar dit belangrijk is voor jou. 

 

Hoe vaak?

De gemeente en/of het CIZ bepaalt welke ondersteuning noodzakelijk is en hoe vaak dit nodig is. Samen met jou bekijken wij welke ondersteuning wij wanneer kunnen bieden. 

 

Wat wij niet doen omdat anderen daar beter in zijn:

  • Ernstig drugs- en middelengebruik.

  • Ernstige (gedrags-)problematiek met risico’s voor de veiligheid.

  • Lichamelijke beperkingen en/of chronische ziekte waarvoor (specialistische) medische- en/of verpleegkundige zorg nodig is.


Hoe wordt dit betaald?

  • Jeugdwet

      Contract gemeente 2023:         Breda & West- Brabant
      PGB:                                          West- Brabant (op aanvraag)

  • WMO

       Contract gemeente 2023:         Breda, Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom

       PGB:                                          West- Brabant (op aanvraag)

  • WLZ

       PGB:                                          West-Brabant (op aanvraag)

bottom of page