top of page

Governance

Directie 

De directie van Resultaat Plus bestaat uit directeur-bestuurder Sietske Pallandt. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de organisatie als geheel. De dagelijkse leiding per afdeling ligt in handen van een manager. 

 

Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken van de organisatie. Daarnaast adviseert zij de directie op diverse gebieden en heeft zij een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. Ook let de RvT op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving. 

 

Meer informatie over de taken en werkwijze van onze Raad van Toezicht, haar leden en commissies? Ga dan naar de pagina over onze Raad van Toezicht. 

Cliëntenraad 

De cliëntenraad is de schakel tussen de cliënten en directie van Resultaat Plus. Mochten er onderwerpen spelen die je onder de aandacht wil brengen bij de directie, dan is dat via de cliëntenraad mogelijk. Dit zijn onderwerpen die voor een grotere groep mensen binnen Resultaat Plus geldt. Vaak worden dit soort zaken ook besproken in de bewonersvergadering. De cliëntenraad heeft de mogelijkheid de directie van Resultaat Plus een advies te geven. Bij het maken van belangrijke beslissingen is de directie verplicht om de cliëntenraad te betrekken en om advies te vragen. 

 

Meer informatie over onze cliëntenraad? Klik dan hier

bottom of page